به وبسایت رسمی دادپویان(دادمحور) خوش آمدید
خیابان شریعتی ، خیابان خواجه عبدالله انصاری ، پلاک160
ایران ، تهران

بایگانی‌ها دپارتمان مالکیت فکری و ثبت شرکت | موسسه حقوقی دادپویان

تجاری سازی نرم افزارهای رایانه ای – بخش اول

تجاری سازی نرم افزارهای رایانه ای – بخش اول

مقدمه حقوق مالکیت های معنوی در صدد حمایت از حاصل فکر ،اندیشه، ابداع و ابتکار انسان است.یکی از مهمترین نتایج فکر و اندیشه بشری نرم افزار به شمار می رود که از گذشته های دور تأمین حمایت قانونی از آن یکی از دغدغه های اصلی صاحبان نرم افزار ...