به وبسایت رسمی دادپویان(دادمحور) خوش آمدید
خیابان شریعتی ، خیابان خواجه عبدالله انصاری ، پلاک160
ایران ، تهران

بایگانی‌ها دپارتمان چک و اسناد تجاری | موسسه حقوقی دادپویان

اقدام چک مستقیما از طریق اجرای احکام

اقدام چک مستقیما از طریق اجرای احکام

مطابق قانون جدید چک، در صورت عدم موجودی چک های جدید (چک های یک پارچه) دیگر نیاز به تعیین وقت رسیدگی نمی باشد و مستقیما می توان برای توقیف اموال صادر کننده چک به اجرای احکام دادگاه مراجعه نمود. ...
چک و ویژگیهای این سند تجاری

چک و ویژگیهای این سند تجاری

چک سند عادی در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد . علت عادی بودن آن این است که در ادارات ثبت اسناد و دفترخانه اسناد رسمی و نزد مأمورین رسمی به موجب صلاحیت تنظیم نمی گردد ، بلکه توسط اشخاص عادی تنظیم می گردد. ویژگیهای چک از ویژگی هایی که ...