به وبسایت رسمی دادپویان(دادمحور) خوش آمدید
خیابان شریعتی ، خیابان خواجه عبدالله انصاری ، پلاک160
ایران ، تهران

بایگانی‌ها دپارتمان دعاوی خانوادگی | موسسه حقوقی دادپویان

جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل

جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل

جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه تنافی و تعارضی ندارد. ...
فرزند متولد شده از ازدواج موقت

فرزند متولد شده از ازدواج موقت

فرزندی که از ازدواج موقت متولد شده از نظر قانونی و حقوقی هیچ تفاوتی با فرزندان عقد دائم  ندارد و این دسته افراد هم از والدین خودشان ارث می برند. ...
مکلف نبودن زوجه به تهیه جهیزیه

مکلف نبودن زوجه به تهیه جهیزیه

عروس و خانواده اش هیچ تکلیفی برای تهیه جهیزیه ندارد، تهیه تمام وسایل زندگی برای آسایش زن، کاملا بر عهده مرد است، بنابر این هیچ مردی نمی تواند خانواده زن را مجبور به تهیه جهیزیه کند. ...
درخواست طلاق از ناحیه زوج

درخواست طلاق از ناحیه زوج

در صورتی که درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد، زوج مکلف است کلیه مهریه و حق و حقوق همسر خویش را پرداخت نماید. نفقه ، اجرتاالمثل، نفقه فرزندان از جمله حقوق مالی همسر می باشد. ...
شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح

شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح

شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح : مطابق ماده 1119 قانون مدنی " طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید." به موجب مواد 232 به بعد همین قانون امکان جعل شرط ...
نفقه زن پس از انحلال نکاح

نفقه زن پس از انحلال نکاح

نفقه مطلقه رجعیه: طبق بند اول ماده 1109 قانون مدنی: نفقه مطلقیه ی رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت ...
نفقه در زمان زوجیت و در زمان انحلال نکاح

نفقه در زمان زوجیت و در زمان انحلال نکاح

یکی دیگر از آثار مالی عقد نکاح، نفقه است که علی الاصول مربوط به زمان زوجیت است، ولی در برخی موارد پس از انحلال زوجیت نیز ادامه می یابد، لذا هرکدام را در یک فراز بررسی می کنیم. الف): نفقه‌ی زن در زمان زوجیت ب): نفقه‌ی زن در زمان ...