به وبسایت رسمی دادپویان(دادمحور) خوش آمدید
خیابان شریعتی ، خیابان خواجه عبدالله انصاری ، پلاک160
ایران ، تهران

بایگانی‌ها دپارتمان امور پزشکی و ورزشی | موسسه حقوقی دادپویان

تخلفات پزشکان (جزایی و انتظامی)

تخلفات پزشکان (جزایی و انتظامی)

تخلفات انتظامی تخلفات انتظامی که مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلفات پزشکان متضمن یکی از عناوین مجرمانه نباشد به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. عدم رعایت موازین شرعی ...