به وبسایت رسمی دادپویان(دادمحور) خوش آمدید
خیابان شریعتی ، خیابان خواجه عبدالله انصاری ، پلاک160
ایران ، تهران

بلاگ | موسسه حقوقی دادپویان

ممنوعیت حضور تماشاگر زیر 18 سال در محاکم کیفری

ممنوعیت حضور تماشاگر زیر 18 سال در محاکم کیفری

حضور افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر، در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است. ...
بازرسی اشیا توسط ضابطین در جرایم غیر مشهود

بازرسی اشیا توسط ضابطین در جرایم غیر مشهود

مطابق ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری، بازرسی اشیا از جمله اتومبیل، در جرایمی که مشهود نیست فقط باید با اجازه موردی قاضی صورت بگیرد. در نتیجه تا زمانی که جرم مشهودی رخ ندهد بسیج یا نیروی انتضامی حق بازرسی داخل اتومبیل را ندارد. ...
نرخ دیه در سال 1399

نرخ دیه در سال 1399

در ماه های عادی سال 1399، دیه کامل 330 میلیون تومان اعلام شد و نرخ دیه کامل در ماه های حرام امسال 440 میلیون تومان پیش بینی شده است. ...
جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل

جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل

جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه تنافی و تعارضی ندارد. ...
مجازات صحنه سازی صوری بابت گرفتن خسارت از بیمه

مجازات صحنه سازی صوری بابت گرفتن خسارت از بیمه

هرکسی با صحنه سازی صوری تصادف  یا انجام عملیات متقلبانه ای مانند ایجاد خسارت عمومی، وجوهی را بابت خسارت از بیمه دریافت کند به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی دو برابر مبلغ دریافت شده محکوم می شود. ...
مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی

اگر کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، آن فرد به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود. ...
فرزند متولد شده از ازدواج موقت

فرزند متولد شده از ازدواج موقت

فرزندی که از ازدواج موقت متولد شده از نظر قانونی و حقوقی هیچ تفاوتی با فرزندان عقد دائم  ندارد و این دسته افراد هم از والدین خودشان ارث می برند. ...
مکلف نبودن زوجه به تهیه جهیزیه

مکلف نبودن زوجه به تهیه جهیزیه

عروس و خانواده اش هیچ تکلیفی برای تهیه جهیزیه ندارد، تهیه تمام وسایل زندگی برای آسایش زن، کاملا بر عهده مرد است، بنابر این هیچ مردی نمی تواند خانواده زن را مجبور به تهیه جهیزیه کند. ...
درخواست طلاق از ناحیه زوج

درخواست طلاق از ناحیه زوج

در صورتی که درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد، زوج مکلف است کلیه مهریه و حق و حقوق همسر خویش را پرداخت نماید. نفقه ، اجرتاالمثل، نفقه فرزندان از جمله حقوق مالی همسر می باشد. ...
مزاحمت خیابانی

مزاحمت خیابانی

هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ...