به وبسایت رسمی دادپویان(دادمحور) خوش آمدید
خیابان شریعتی ، خیابان خواجه عبدالله انصاری ، پلاک160
ایران ، تهران

دپارتمان چک، اسناد تجاری و اعتبارات اسنادی

اسناد تجاری:

اسناد تجاری در حقوق تجارت در دو معنی کاربرد دارد.

اسناد تجاری به معنای عام : منظور هر سندی است که در مبادلات تجاری، یعنی مبادلات ناشی از اعمال تجاری به کار می آید. مانند برات، سفته، قبض انبار، اعتبارات اسنادی  (LC) ، چک اوراق سهام، اوراق قرضه، ضمانت نامه بانکی، سیاهه تجارتی، بارنامه و…..

اسناد تجارتی به معنای خاص: منظور اسناد تجاری جانشین پول است که مصرف حق دینی حال یا با وعده کوتاه مدت می باشد. سه سند چک و سفته و برات از مصادیق بارز اسناد تجاری به معنای خاص است که به دلیل کاربرد بسیار آنها در معاملات تجاری و نقش گسترده ای که در افزایش سرعت مبادلات تجاری ایفاء میکنند، واجد نظام حقوقی خاصی هستند.

 

 

 

 

 

 

چک :

تعریف چک: نوشته ای (سندی) است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده چک، وجوه یا اعتباری را که نزد شخص دیگری به نام محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد می دارد یا به شخص دیگری واگذار می کند.

 رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. البته این امر به معنی رسیدگی بدون دعوت از طرفین نیست بلکه به معنی تعیین وقت دادرسی زودتر از مواعد عادی دادگاه است.

چک در حکم سند لازم الاجرا است و می توان برای وصول مبلغ آن از طریق اجراء ثبت اقدام نمود.

صدور چک پرداخت نشدنی جنبه جزایی دارد و می توان به وسیله طرح شکایت کیفری، ضمن مجازات صادر کننده، مبلغ چک را با تشریفات کمتر و سریعتر وصول نمود.

 

اعتبارات اسنادی:

اعتبارات اسنادی رگ حیاتی ابزار تجارت بین الملل است. مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی که اتاق بازرگانی بین المللی تدوین کرده، بیش از 70 سال است که حاکم بر معاملات اعتبارات اسنادی در صحنه جهانی است و متناسب با نیازهای جدید، بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.

مقررات جدید اعتبارات اسنادی موسوم به  UCP.600 حاوی مواد جدیدی در زمینه های حمل و نقل، بیمه و انطباق اسناد با شرایط اعتبار اسنادی است که اساس معاملات اعتبارات اسنادی را در سال های آینده تشکیل می دهد. این بازنگری ماده “تعاریف” است که برای تشریح “اصطلاحات کلیدی” به کارگرفته شده و نیز شامل رویه جدیدی برای اعلام رد اسناد و سایر تغییراتی است که شما باید از آنها آگاه باشید. 

مقررات جدید همچنین شامل نسخه 1.1 مقررات الکترونیکی اعتبارات اسنادی UCP است که مشتمل بر 12 ماده الحاق شده به مقررات UCP است و نحوه ارائه الکترونیکی اسناد را تنظیم کرده است.

مقررات UCP از بدو انتشار یکی از حیاتی ترین اجزاء تجارت بین المللی تلقی می شود. بانکداران، بازرگانان، حقوق دانان، حمل و نقل کنندگان و دانشگاهیان و کلیه کسانی که با اعتبارات اسنادی ، سر و کار دارند روزانه به مقررات جدید اعتبارات اسنادی مراجعه می کنند.

اتاق بازرگانی بین المللی، یک سازمان تجارت جهانی است که مقر آن در پاریس است و پیشگام جهانیان در تدوین ضوابط و مقررات و راهنمای مرجع برای تجارت بین المللی است.