به وبسایت رسمی دادپویان(دادمحور) خوش آمدید
خیابان شریعتی ، خیابان خواجه عبدالله انصاری ، پلاک160
ایران ، تهران

دپارتمان حقوق خانواده

آفرینش انسان راز بقای آن را نیز با خود دارد، هیاهوی کاروان هستی، انگیزه اش توالد است چرا که نسل شاهکار آفرینش باقی بماند.خانواده به عنوان سلول و هسته مرکزی باعث تشکیل اجتماع شده است،تکامل و تحول خانواده و اجتماع همراه و همگام بوده است.

مطابق بند 3 از ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر:

” خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از جامعه و دولت انتظار حمایت داشته باشد.” اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. قاعده ای که قانونگذار در این باره        می آورد می تواند در تحکیم یا تضعیف آن موثر باشد.

حقوق در ایران حمایت از خانواده همواره موردنظر قانونگذاران بوده ولی نخستین بار در تیرماه 1346 قانونی با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسد و در بهمن 1353 جایگزین آن شد تا نهایتا” آخرین اصلاحیه آن در سال 1391 به تصویب رسیده است. نظر به اهمیت خانواده و دعاوی مربوز به آن و ضرورت تخصص و تجربه و حذف تشریفات دست و پاگیر دادرسی رعایت جنبه های اخلاقی و اجتماعی در رسیدگی به این گونه دعاوی در بسیاری از کشورها دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تأسیس شده است.

در حقوق ایران به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی دادگاه خانواده مصوب 1376 رسیدگی به دعاوی خانوادگی، از جمله طلاق را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داد، بدون تردید خانواده بنیادی ترین نهاد از منظر بسیاری از علوم است که بر افراد بشری چه در سطح فردی و چه در سطح کلان مطالعه می کنند. دلیل چنین اهمیتی نیز، تأثیر خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعی است و

 می توان گفت که یک خانواده سالم، جامعه سالم را نوید می دهد. لذا به خاطر اهمیت آن، در قوانین، مقررات خاصی هم از جهت حقوق و تکالیف اعضای خانواده در مقابل یکدیگر و هم از جهت مرجع رسیدگی به اختلافات یا امور خانوادگی، پیش بینی شده است.

حال سوالی که پیش می آید، این است که در دادگاه خانواده به چه موضوعاتی رسیدگی می شود؟

پاسخ به این سوال، حیطه فعالیت و تخصص دپارتمان حقوق خانواده موسسه را مشخص خواهد نمود.

دادگاه خانواده براساس ماده 4 قانون حمایت خانواده 1392 به موضوعات زیر رسیدگی می نماید:

* نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

* نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

* شروط ضمن عقد نکاح

* ازدواج مجدد

* جهزیه

* مهریه

* نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 

* تمکین و نشوز

* طلاق، رجوع، فسخ  و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن 

* حضانت و ملاقات طفل

* نسب

* رشد، حجر و رفع آن

* ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط  به آنان 

* نفقه اقارب

* امور راجع به غایب مفقودالاثر

* سرپرستی کودکان بی سرپرست

* اهدای جنین 

* تغییر جنسیت

دپارتمان تخصصی حقوق خانواده موسسه حقوقی دادپویان داد محور، این افتخار را دارد که علاوه بر خدمات حقوقی که در راستای رسالت و نیل به آن تشکیل شده است، در بسیاری از موارد با راهنمایی و میانجیگری وکلا با تجربه خود، مانع از ادامه اختلافات خانوادگی و طرح آن در مرجع قضائی شود و اینگونه برای موکلین و مراجعان آن، انجام وظیفه نماید. هرچند که در پاره ای از موارد به دلیل عدم توافق طرفین و اصرار موکلین، موضوعات مربوطه از طریق مرجع قضایی و با رعایت حقوق طرفین، پیگیری شده است.